War Room van Stadhouder Willem Lodewijk

Placeholder

Welke rol speelde de Friese stadhouder tijdens de Opstand?

Militaire hervormingen van Us Heit (1560-1620) tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Is het terecht dat Us Heit uit Leeuwarden in de geschiedenismethodes niet of nauwelijks voorkomt? Terwijl zijn Hollandse neef prins Maurits wel altijd wordt genoemd? Leerlingen onderzoeken deze vragen met bronnen uit ons archief. Onderdeel van de sessie is een bezoek aan de expositie in ons ondergrondse depot. Daar krijgen leerlingen, bij de miniatuur belegering van Coevorden (1592), inzicht in de manier van oorlog voeren door het Staatse leger.

Info voor de leerkracht

Bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is een fietsenstalling. Er tegenover, aan de rand van het Oldehoofsterkerkhof, is een P-plaats voor bussen.

Discipline
Erfgoed
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw
Duur
1,5 uur
Kosten per groep
€ 100,91
Opmerkingen
Expositie met onderwijsprogramma in het kader van het Willem Lodewijk herdenkingsjaar. Organisatie: Stichting Nassau en Friesland met diverse partners. Ook geschikt voor internationale uitwisseling. Onze erfgoeddocenten spreken diverse talen.