Proeftuinen

Placeholder

Een project vanuit Cultuur Community VO

Een proeftuin is een samenwerking tussen een school en meerdere culturele partners met een vraag vanuit het onderwijs.

In schooljaar 2019-2020 zijn we met Proeftuinen gestart. Een mooi eerste voorbeeld van deze manier van werken was de Proeftuin met PJ Impuls, PJ Montessori, het Fries Museum en Meeuw jts. De vraag vanuit de scholen was: Hoe kan een kunstwerk dienen als inspiratiebron voor het maken van een performance/theater/tekst/dans? Een mooie proeftuin waarbij leerlingen een rondleiding kregen door de tentoonstelling van Éric van Hove: Fenduq. Daarna kregen de leerlingen les in het maken van een performance. Tot slot selecteerden de leerlingen een kunstwerk uit de tentoonstelling waarbij ze een performance maakten én uitvoerden.
Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen het Nordwin College, Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en Meeuw JTS en heeft als thema Identiteit : De eeuw van mijn huis/straat/wijk/dorp.

Info voor de leerkracht

Loop je rond met een vraag of een idee? Neem contact met ons op,  dan bespreken we de mogelijkheden. Een proeftuin die we vanuit Kunstkade heel graag gestalte willen geven is een Proeftuin Taal; in de breedste zin van het woord. Hiervoor zoeken we een of meerdere scholen die hieraan mee willen werken.

Discipline
Algemeen
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw
Toelichting kosten
per proeftuin is er vanuit Kunstkade € 2500,- beschikbaar. Er is ruimte voor 2 proeftuinen per schooljaar