Placeholder

Bezoek aan museum en tempel van Fries beeldhouwer Pier Pander (1864-1919)

Hoe kunnen kunstwerken van rond 1900 ons inspireren?

Middenin het Leeuwarder stadspark Prinsentuin staat het eerste Nederlandse museum, dat aan één kunstenaar is gewijd. Pier Pander is geboren in Fryslân, maar woonde en werkte grotendeels in Rome. Daar perfectioneerde hij zijn Neoclassicistische stijl. Bij zijn dood was Pander één van de beroemdste beeldhouwers van zijn tijd.

De museumles bestaat uit een combinatie van opdrachten en een interactieve rondleiding. Hierbij worden de activerende leermethodes Visual Thinking Strategies en Visible Thinking toegepast. Met dit programma leren leerlingen hoe ze een eigen interpretatie aan het werk van Pier Pander kunnen en mogen geven. Tegelijkertijd ervaren zij het scheppingsproces van een beeldend kunstenaar.

Info voor de leerkracht

VOORBEREIDING OP SCHOOL

Toon de animatie en speel het memory spel op school (te vinden bij: Links & Downloads). Met deze voorbereiding komen de leerlingen meer over Pier Panders leven en werk te weten. Tijdens het museumbezoek wordt hieraan gerefereerd.

MUSEUMBEZOEK PIER PANDER

  • Verzamel- en startpunt is: Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).
  • Bij het HCL is een fietsenstalling. Er tegenover, aan de rand van het Oldehoofsterkerkhof, is een P-plaats voor bussen.
  • Neem 2 begeleiders per klas mee. Onze 2 museumdocenten splitsen de klas. Zij nemen elk 1 groep mee naar museum of tempel. Na 45 minuten wisselen zij van locatie.

Discipline
Beeldende vorming
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw
Duur
1½ uur
Kosten per groep
€ 129,92
Opmerkingen
Sluit aan bij: Beeldende Vorming, CKV, KC(F)V en Klassieke talen. Ook beschikbaar in het Engels.