Fries stadhouder Willem Lodewijk

Placeholder

Onderzoeksprogramma met historische bronnen uit ons archief

Welke rol speelden Fryslân en ús heit tijdens de Nederlandse Opstand?

De leerlingen onderzoeken wat er tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in hun eigen leefomgeving gebeurde. Wat speelde er zich tijdens de Opstand af in Noord Nederland, in Fryslân, in de stad Leeuwarden of in het dorpje Boksum? En is het terecht dat onze Friese stadhouder, die in een paleis in Leeuwarden resideerde, amper in de Nederlandse geschiedenis voorkomt? Terwijl zijn oom Willem van Oranje met zijn zoon Maurits wel altijd worden genoemd?

De klas wordt in kleine groepjes verdeeld en gaat met een actieve werkvorm aan de slag. De leerlingen bestuderen bronnen, maken een selectie, beargumenteren hun keuzes en presenteren hun antwoord op de volgende hoofdvraag: Moet de Friese Vader des Vaderlands opgenomen worden in de lesmethode geschiedenis, die wij op school gebruiken?

Info voor de leerkracht

Bij het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is een fietsenstalling. Er tegenover, aan de rand van het Oldehoofsterkerkhof, is een P-plaats voor bussen.

Discipline
Erfgoed
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw
Duur
1½ uur
Kosten per groep
€ 129,92