Proeftuinen

Placeholder

Een project vanuit Cultuur Community VO

In school jaar 2019-2020 zijn we met twee proeftuinen gestart. De eerste proeftuin was een samenwerking tussen de scholen PJ Impulse en PJ Montessori. De culturele instellingen die participeerden waren het Fries Museum en Meeuw JTS. De vraag vanuit de scholen was: Hoe kan een kunstwerk dienen als inspiratiebron voor het maken van een performance/theater/tekst/dans? Een mooie proeftuin waarbij leerlingen een rondleiding kregen door de tentoonstelling van Éric van Hove: Fenduq. Daarna kregen de leerlingen les in het maken van een performance. Tot slot selecteerden de leerlingen een kunstwerk uit de tentoonstelling waarbij ze een performance maakten én uitvoerden. De tweede proeftuin is een samenwerking tussen het Nordwin College, Historisch Centrum Leeuwarden, Tresoar en Meeuw JTS en heeft als thema Identiteit : De eeuw van mijn huis/straat/wijk/dorp. Deze proeftuin is door de huidige coronamaatregelen helaas nog niet uitgevoerd. In schooljaar 2021-2022 hopen we dat dit wél kan. De derde proeftuin is een vraag vanuit PJ Lyceum: Wij willen graag meer samenwerking tussen de verschillende kunstdisciplines op school. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een voorstelling door leerlingen op projectmatige basis. De vraag aan culturele aanbieders hierbij ishoe kunnen jullie ons hierbij voeden en ondersteunen.’ De proeftuin wordt uitgevoerd in het najaar van 2021 

Info voor de leerkracht

Contactpersoon: Gretha Straatsma
gretha.straatsma@kunstkade.nkl
06-53228515

Discipline
Algemeen
Type onderwijs
HAVO
VWO
Gymnasium
VMBO
Speciaal Onderwijs
Doelgroep
Bovenbouw
Onderbouw
Toelichting kosten
Per proeftuin is er vanuit Kunstkade € 2000,- beschikbaar. Er is ruimte voor 2 proeftuinen per schooljaar