Schoolfolio : een digitaal portfolio voor het voortgezet onderwijs

Het digitale portfolio voor het voortgezet onderwijs: ontwikkeld in Leeuwarden.
Duizenden basisschoolleerlingen werken al met schoolfolio en inmiddels is het doorontwikkeld voor het VO, MBO en HBO. Zo is het mogelijk om vanaf kleuter tot Pabo-student je ontwikkeling te volgen in jouw portfolio. 

Het portfolio is webbased, zodat iedereen op elk moment toegang heeft tot het eigen portfolio.
De leerling is eigenaar van zijn of haar leerproces en brengt ontwikkeling en reflectie in beeld door middel van het plaatsen van foto's, reflectie vlogs, verslagen en projecten.

Alle docenten en mentoren hebben toegang tot het portfolio. Zij hebben hun eigen klassen in beeld en kunnen leerlingen feedback geven en bijsturen waar nodig. Ook kunnen docenten opdrachten klaarzetten in portfolio's zodat leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen.
De school bepaalt hoe ze het portfolio willen inzetten: alleen voor de kunst-en cultuurvakken, vakoverstijgend, rapport vervangend enzovoort. Alles is mogelijk!

Een docent Nederlands: 'ik kan nu zien wat mijn mentorleerlingen doen bij het vak geschiedenis en hier kan ik op aansluiten bij mijn eigen vak of kijken hoe we meer vak- overstijgend kunnen werken. Het bevordert dus ook de samenwerking tussen de collega's'.

Het voeren van portfolio gesprekken waarbij een leerling kan aangeven waar hij of zij het over wil hebben, naast de punten die jij als docent wilt bespreken maakt dat het een inspirerend gesprek wordt waarbij de leerling eigenaar is en centraal staat.