Inspiratienetwerk Leeuwarden Kunst & Cultuur Voortgezet Onderwijs

Interessante bijeenkomst van het inspiratienetwerk op 29 november Voor (CKV) docenten Tijd: 16.00 – 18.30 uur Locatie: Tryater, (Oostersingel 70, 8921 GB Leeuwarden)

Agenda

Ø  16.00 - 16.15 uur      Inloop en welkom

Ø  16.15 – 16.45 uur     CKV vernieuwd, Good Practices

Machteld Remerie (PJ Impulse) presenteert samen met haar leerlingen hoe de leerlingen de Berlijnreis in schooljaar 2017/2018 hebben ervaren. De Berlijnreis is gelinkt aan de vernieuwde CKV-doelen. Machteld heeft een nakijkmodel ontwikkeld waarbij automatisch een cijfer gegeven wordt aan de resultaten van de leerlingen. Ze is van harte bereid haar model te delen.

Ø  16.45 – 17.15 uur    Samenwerking school en culturele instelling

Jannie van der Veen (Tryater) en Frederique de Vries (PJ Ynsicht) vertellen over de subsidie die zij kregen uit de regeling ‘Versterking Cultuureducatie in het VMBO’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij maken hiermee een bruggetje naar hoe Schoolfolio in de samenwerking met een culturele instelling zou kunnen werken.

Ø  17.15 – 17.30 uur     Pauze

Ø  17.30 – 18.00 uur     Digitaal Portfolio VO

Judith Mulder (Kunstkade) geeft informatie over Schoolfolio VO en zal samen met Frederique de Vries (PJ Ynsicht) vertellen over de pilot, die op PJ Ynsicht plaatsvindt.

Ø  18.00 – 18.15 uur     Mededelingen en afsluiting

De volgende bijeenkomsten voor het inspiratienetwerk schooljaar 2018-2019:

7 februari 2019: SAMENWERKEN MET KUNSTINSTELLINGEN #HOEDAN

Aansluitend staat de onderwijsavond van het Fries Museum gepland.

25 april 2019: KUNST KIJKEN, HOE DOE JE DAT MET JONGEREN

Studiebijeenkomst met sprekers.

 

Als je naar de bijeenkomst van 29 november komt graag opgeven dat kan tot uiterlijk 26 november via gretha.straatsma@kunstkade.nl

 De andere data voor het netwerk in schooljaar 2018-2019 zijn:

7 februari 2019 Thema: Samenwerken met kunstinstellingen #hoedan (aansluitend is de onderwijsavond in het Fries Museum)

25 april 2019 Thema: Kunst kijken, hoe doe je dat met jongeren?