Uitnodiging Inspiratienetwerk Kunst & Cultuur voortgezet onderwijs

15 februari: 16.30 – 18.30 (incl. soep en broodjes)

Locatie: Neushoorn

Aansluitend onderwijsavond Fries Museum: 19.00 – 22.00 uur

De culturele partners in Leeuwarden willen graag samen met (CKV) docenten voortgezet onderwijs een inspiratienetwerk Kunst & Cultuur opzetten naar Rotterdams voorbeeld.

Kernvraag voor het inspiratienetwerk is: Hoe kunnen de culturele partners in Leeuwarden inspelen op wat het voortgezet onderwijs nodig heeft om zo cultuureducatie samen vorm te geven.
Wanneer er een goede samenwerking plaatsvindt tussen de school én culturele partners dan wordt het doel van CKV geborgd; leerlingen ervaren kunst en cultuur in een professionele context.

Doelen van het inspiratienetwerk zijn onder meer:

·         Betere afstemming vanuit de culturele partners op de behoefte vanuit het onderwijs

·         Ervaringen delen, elkaar inspireren en enthousiasmeren

·         Inspiratiebijeenkomsten organiseren om elkaar te versterken

·         Op verzoek scholing organiseren

Een uitkomst van het netwerk kan zijn: het opzetten van proeftuinen; een samenwerking tussen een culturele partner en een school.
Voorbeeld van een Rotterdamse proeftuin vind je
hier.

In eerste instantie richt het netwerk zich op docenten in de kunst- en cultuurvakken. Op de langere termijn worden alle docenten uitgenodigd.

Wil je deel uitmaken van aan dit inspirerende netwerk? Geef je dan op voor 14 februari bij: gretha.straatsma@kunstkade.nl

 

 

Werkgroep Inspiratienetwerk Kunst & Cultuur
Janny van der Veen (Tryater), Machteld Remerie (PJ Impulse), Marlou Wolfs (NHL), Femke Feddema (HCL), Gretha Straatsma (Kunstkade)