PREMIERE LOOK@ME X MBO IN BEELD

Look@me is een samenwerking tussen Kunstkade, Moviezone – EYE Filmmuseum, D’Drive Leeuwarden – Friesland College, Mediacollege Amsterdam – Practoraat Het Nieuwe Kijken en het Noordelijk Film Festival. Dit project wordt (mede) mogelijk gemaakt met financiële steun van Fonds21.

Foto's Kunstkade