Nieuwsbrief oktober 2021 - VO

In deze nieuwsbrief vind je informatie over educatie-bijeenkomst BOSK op 13 oktober a.s., een terugblik op Stap op de Rode Loper, Rondleiding bij expo SRV#7: Fan Tynje na Takomst en meer. Lees verder >

Klik hier voor de webversie.