Inspiratienetwerk Kunst & Cultuur Voortgezet Onderwijs Leeuwarden

Inspiratienetwerk Kunst & Cultuur Voortgezet Onderwijs Leeuwarden. Dit netwerk is voor docenten binnen de kunstvakken (andere docenten zijn uiteraard ook welkom). Op 20 november is er een bijeenkomst van dit netwerk gepland. Locatie: NHLStenden Hogeschool, lokaal A0017 (melden bij de receptie in de hal) Rengerslaan 10. Tijd: 16.00 - 18.30 uur (inclusief soep en broodjes).

Inspiratienetwerk Kunst & Cultuur Voortgezet Onderwijs Leeuwarden
Dit netwerk is voor docenten binnen de kunstvakken (andere docenten zijn uiteraard ook welkom) en heeft de volgende doelen:

- Afstemming vanuit cultuur aanbieders op vraag vanuit het VO-onderwijs;
- Proeftuinen;
- Ervaringen delen, inspireren en enthousiasmeren;
- Organiseren van studiebijeenkomsten.

Praktische informatie:
Op 20 november is een bijeenkomst van dit netwerk gepland.
Locatie: NHLStenden Hogeschool lokaal A0017 (melden bij de receptie in de hal) Rengerslaan 10
Tijd: 16.00 - 18.30 uur (inclusief soep en broodjes).

Thema: Kunst op straat in Leeuwarden
Hoe kan kunst op straat in Leeuwarden een plek krijgen in het kunstonderwijs in de stad? Lisa van Hijum, beleidsmedewerker cultuur van de gemeente Leeuwarden, gaat hierover graag met docenten VO in gesprek. Anja Morsink - de Jong, docent beeldend onderwijs en beeldcoach van de lerarenopleiding Basisonderwijs vertelt over haar activiteiten met studenten rond kunst in de openbare ruimte. De bijeenkomst is bedoeld ter inspiratie en vooral onderlinge uitwisseling. Op de bijeenkomst zal ook onderwijsmateriaal te zien zijn, ontwikkeld door studenten van de opleiding docent beeldende kunst en vormgeving een Docent Kunst en Vormgeving van de NHL Stenden Hogeschool.

Aanmelden
De bijeenkomst is gratis. Wel graag aanmelden vóór 15 november bij Gretha Straatsma via gretha.straatsma@kunstkade.nl

Overige data voor bijeenkomsten van het netwerk in schooljaar 2019-2020: 
Donderdag 27 februari: Thema: evaluatie proeftuinen schooljaar 2019-2020 en pitch nieuwe proeftuinen schooljaar 2020-2021.
Woensdag 13 mei: Thema: studiemiddag.