Een avontuurlijke ontdekkingstocht op Uniastate in Bears

Placeholder

Cultureel Erfgoed in de gemeente Leeuwarden

Het landgoed van Uniastate, het oude poortgebouw en de historische kerk zijn de basis van de lessen van deze dag. De oude state is als kunstwerk nagebouwd met een metalen constructie.

Na een introductie door  de coördinator gaan de kinderen buiten op avontuur over het terrein. Het landgoed van Uniastate, het oude poortgebouw en de historische kerk zijn de basis van de lessen van deze dag. De oude state is als kunstwerk nagebouwd met een metalen constructie.

Aan de hand van hun vragenboekje kunnen de kinderen kiezen waar zij als eerste naar toe willen gaan. Door de zerken in en rond de kerk te bekijken kunnen ze bijvoorbeeld uitrekenen hoe oud de overledenen zijn geworden. Zij kunnen gedichten schrijven en voordragen vanaf de kansel. Een tekening maken van de luchtspiegeling. Ze mogen, als ze durven, naar het hoogste puntje van de luchtspiegeling klimmen met als beloning een prachtig uitzicht over het weidse Friese land. Ze kunnen via de eeuwenoude wenteltrap naar de bovenverdieping van het poortgebouw klimmen. Zoeken naar archeologische vondsten en nog veel meer. Als hoogtepunt  mogen de kinderen aan het klokkentouw hangen om de torenklok te luiden en een spannend bezoek aan de grafkelder  brengen.

Tevens is er gelegenheid tot vrij spel op de cultuurspeelplaats met de oude “meubels” uit de state.

Buitenlocatie: Bij slecht weer kan in overleg met de coördinator een andere datum gepland worden.

Info voor de leerkracht

De coördinator van deze dag is Siebe Haven. Een dag op Uniastate is avontuurlijke ontdekkingstocht op en om het Uniastate terrein; een dag kennis vergaren in de buitenlucht. De kinderen maken deze dag kennis met het cultureel erfgoed van de gemeente Leeuwarden. Gedurende de dag komen alle vakken, van rekenen tot tekenen, aan bod. Er is gelegenheid om u van te voren te oriënteren op de locatie en de mogelijkheden. De uiteindelijke leiding en dus verantwoordelijkheid van de dag in Bears blijft bij de leerkracht zelf. Vanuit Uniastate is altijd een vrijwilliger aanwezig die u en uw klas met raad en daad bijstaat. Bij slecht weer kan in overleg uitgeweken worden naar een andere dag.

Info voor de ouders

Een dag op Uniastate is avontuurlijke ontdekkingstocht op en om het Uniastate terrein; een dag kennis vergaren in de buitenlucht. De kinderen maken deze dag kennis met het cultureel erfgoed van de gemeente Leeuwarden. Gedurende de dag komen alle vakken, van rekenen tot tekenen, aan bod.

Doelgroep
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Duur
9.30 - 13.30
Kosten per leerling
€ 2,50
Maximaal groepsgrootte
25