Placeholder

De snuffelkar van Ridzert Rat

Historisch Centrum Leeuwarden is het archief van de gemeente Leeuwarden. In onze depots bewaren wij archiefstukken, waarvan de oudsten uit de Middeleeuwen dateren. Met dit project komen leerlingen op speelse wijze in aanraking met deze specifieke vorm van cultureel erfgoed.

De kinderen ontdekken wat een archief is, hoe je een archiefstuk kunt zoeken èn vinden en waar je een archiefstuk voor kunt gebruiken. Ridzert Rat neemt de leerlingen in groepjes mee op een zwerftocht door het hele gebouw, met zijn archiefkarretje vol uitnodigende opdrachten en objecten.

Info voor de leerkracht

Neem extra begeleiders mee: per groepje van 5-6 leerlingen 1 begeleider

Periode
1-8-2021 - 1-8-2022
Doelgroep
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Kosten per groep
€ 115,17