Was de aarde vroeger plat?

Placeholder

Versjes en vragen, vragen en versjes

De leerlingen gaan met de hele klas of in groepjes onder begeleiding van de lees/mediacoach van dbieb aan de slag

Info voor de leerkracht

Wordt nog toegevoegd

Doelgroep
Groep 3
Groep 4
Duur
1 uur
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
In het rijk geillustreerde gedichtenboek: Was de aarde vroeger plat? (B. Westera en S.Weve) verwoorden grappige, filosofische en informatief getinte versjes niet alleen vragen, maar verwonderen en prikkelen kinderen ook om ‘door te gaan met vragen’!