Verhalen komen tot leven

Placeholder

onderzoek en beleef verhalen uit de oorlog in Friesland

over het Fries Verzetsmuseum

In het Fries Verzetsmuseum vertellen volwassenen en kinderen, Friezen en niet-Friezen hoe zij de oorlog in Friesland beleefden. Ooggetuigen en voorwerpen met een persoonlijk verhaal brengen de Tweede Wereldoorlog heel dichtbij en vertellen verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten.

verhalen komen tot leven

Tijdens het museumbezoek ervaren leerlingen op drie heel verschillende manieren verhalen uit de oorlog in Friesland. Deze verhalen bieden inzicht in dilemma's waar mensen in de oorlogstijd mee te maken hadden. Wanneer maak je een goede keus? Welke keuzes maakt een vader om zijn gezin te beschermen? En is een bevel een bevel, of kun je hier zelf nog een keuze maken? 

museumbezoek of museum-op-school?

Vanuit de museumvereniging mogen wij als museum op afspraak schoolgroepen ontvangen, ook al zijn we gesloten vanwege lockdown. Bron: https://museumvereniging.nl/musea-blijven-tot-2-maart-dicht.Als het volgens de geldende RIVM-adviezen niet mogelijk is het museum te bezoeken, dan zorgen wij op het geplande moment voor een alternatief in de vorm van een museum-op-school-programma, verzorgd door één of twee museumdocenten. Let op! Voor dit programma is naast het eigen lokaal een verduisterbare ruimte nodig. Neemt u uiterlijk twee weken voorafgaand aan het geplande bezoek contact met ons en uw cultuurcoach op als dat voor u of uw school speelt? We vinden samen met u graag de beste oplossing.

hoe verloopt het museumbezoek?

Na binnenkomst in de hal van het Fries Museum worden jullie door twee museumdocenten ontvangen. Onder begeleiding lopen de leerlingen naar het Fries Verzetsmuseum op de tweede verdieping. Daar starten ze gezamenlijk in de zaal Ontmoeting en bespreken het thema dilemma’s in oorlogstijd. 

Hierna splitst de groep zich in drieën, om in een carrousel de volgende onderdelen te bezoeken. Elk onderdeel duurt 20 minuten.

  • leerlingen luisteren naar het verhaal van Flipje Kind. De museumdocent vertelt dit verhaal op een activerende manier aan de hand van tekeningen die op de muur worden geprojecteerd. 
  • leerlingen beleven het verhaal van de officier van Lemmer. De museumdocent neemt de leerlingen in de vorm van verteltheater mee in de herinneringen van een verzetsman net na de bevrijding van Friesland. 
  • leerlingen gaan zelfstandig onder begeleiding van een ouder of leerkracht de verhalen van verschillende voorwerpen onderzoeken met behulp van een boekje. Dit onderzoek hebben ze nodig voor de vervolgles op school.  

Info voor de leerkracht

Verdeel voorafgaand aan het museumbezoek de groep in drieën. 

Het museumprogramma bestaat uit een wisselprogramma van drie onderdelen. Als leerkracht begeleid je zelfstandig het onderdeel van het onderzoeken van de voorwerpen in de erfgoedzaal. De andere twee onderdelen worden verzorgd door een museumdocent. 

voorbereiding in de klas: 60 minuten:
- Print het Actie-reactie spel uit, zie downloads. Knip de kaartjes los en lees de spelregels door.
- Bekijk samen de film Friesland 75 jaar vrij(18min), authentieke filmbeelden met voice-over. Bespreek wat er te zien was.
- Speel hierna zo mogelijk samen met de gehele klas het Actie-reactie spel. Veel plezier!
  Dit spel laat leerlingen op spelenderwijs kennis maken met gebeurtenissen van 1939-1945 in Friesland en daarbuiten. 

museumbezoek of museum-op-school (75  minuten)

Het liefst zien we jullie in het museum. Wanneer dit niet mogelijk is, kan een van onze museumdocenten naar de school toe komen.
Zie download lesbrief voor museum-op-school.

nabespreking in de klas (10 minuten)

Bespreek met elkaar wat de leerlingen hebben onthouden en meegenomen van de verhalen van Flipje Kind en de officier van Lemmer. Voor welke dilemma's stonden de verschillendde personen in deze verhalen? 

vervolg les: opdracht Het voorwerp vertelt (45 min minuten)

Na afloop van het museumbezoek krijg je als leerkracht een envelop mee met een lesbrief voor de vervolgles en extra informatie over de negen voorwerpen die de leerlingen in het museum hebben onderzocht. Met deze informatie kunnen leerlingen zelf verhalen bedenken vanuit het perspectief van de voorwerpen. Deze lesbrief vind je ook bij de downloads. 

 

Info voor de ouders

In totaal mogen er tijdens het museumbezoek maximaal twee begeleiders mee als begeleider van een groepje leerlingen. 
Uw taak als begeleider is dan om één groepje te begeleiden tijdens het wisselprogramma.

Doelgroep
Groep 7
Groep 8
Duur
75 minuten
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
Kom je met leerlingen op de fiets? Zorg ervoor dat je de fietsen parkeert in de fietsenstalling van het Zaailand. https://www.parkeergaragesleeuwarden.nl/fietsenstallingen/zaailand