Placeholder

Held uit Friesland tijdens de Opstand

Als het over de Tachtigjarige Oorlog gaat, dan komt Fries stadhouder Willem Lodewijk (1560-1620) nauwelijks voor in de lesmethodes op school. Zijn neef prins Maurits, zoon van Willem van Oranje, wordt daarentegen vaak genoemd. Want was hij niet degene die het onverslaanbaar geachte machtige Spaanse leger versloeg?

Maar, Maurits werkte nauw samen met de Friese Vader des Vaderlands. Zonder de innovatieve militaire tactieken van Us Heit uit Leeuwarden, hadden de Nederlandse opstandelingen nooit zo succesvol kunnen zijn. En had de geboorte van Nederland nooit plaats kunnen vinden.

Tijdens het programma leren de leerlingen niet alleen Willem Lodewijk kennen, maar ook de vrouw waarop hij verliefd was: Anna van Oranje, de zus van Maurits. Daarnaast ontdekken de leerlingen hoe uniek de Nederlandse vrijheidsstrijd was. En ervaren ze de gevaren waarmee gewone Friezen werden geconfronteerd, zoals oorlog, geloofsintolerantie en vervolging.

Info voor de leerkracht

Vanaf 23 april is het programma definitief. Dan staat op deze pagina alle benodigde informatie.

Doelgroep
Groep 7
Groep 8
Duur
1½ uur