Taalkoker-Kokertaal

Placeholder

Lân fan taal

In de klas komt een koffer met verschillende kokers. Daarnaast nemen wij hoedjes mee, deze verbeelden talen, Nederlands, Fries, gebarentaal, cijfertaal, geheimtaal en meer. Na een kort intro en een startwerkblad krijgt iedere leerling een koker met letters. We werken met verschillende talen en maken woorden bij onderwerpen uit de kokers. Waar denk jij aan?, Wie?, Wat?, Waar?, Wanneer? en Hoe? Dan volgt er (bij voldoende tijd) een tweede werkblad. Als afsluiting gaan de leerlingen zelf een hoed maken en schrijven of tekenen daar iets van hen zelf op.

Voor elke leerling nemen we een hoedjeboekje mee. 

Info voor de leerkracht

We maken gebruik van werkbladen en nemen een koffer mee naar school. De leerlingen maken zelf een hoedje. Ook het hoedjeboekje voor iedere leerling nemen wij mee naar school.

Doelgroep
Groep 5
Groep 6
Duur
50 tot 65 minuten
Maximaal groepsgrootte
32