Muziek spreekt alle talen, dus kom naar de Notenvloot!

Placeholder

Muziek spreekt alle talen, dus kom naar de Notenvloot!

We beginnen de muzikale ochtend met een gezamenlijk concert waarbij de kinderen zingen en de musici hun een eigen bijzondere instrument laten klinken. Het lied dat gezongen wordt is door de leerkracht op school voorbereid aan de hand van de Prezi die op Schoolkade staat. Samen muziek maken, beleven, ervaren en vooral pret hebben is de opzet van deze ochtend. Alles onder de bezielende leiding van vakbekwame muziekdocenten.  De kinderen horen en zien hout-, koper-, snaar- en slaginstrumenten. Na het concertje worden de kinderen in 5 groepen verdeeld en gaan ze ‘en route’ door het gebouw en volgen workshops van 15 minuten. Alle 5 zeer verschillende instrumenten krijgen de kinderen in handen en mogen ze uitproberen. De ochtend wordt gezamenlijk afgesloten in de grote zaal. Alle kinderen krijgen een na afloop een folder mee waarin alles staat wat ze de ochtend hebben beleefd. Deze folder wordt op de school uitgedeeld.

Info voor de leerkracht

Wees op tijd en niet te vroeg. Het gebouw heeft geen wachtruimte. U start om 8:45 of om 10:30 uur. Wacht bij slecht weer in de auto! Wissel niet met een andere school zonder dat de organisatie hiervan weet. De groepen zijn zo ingedeeld dat het precies uitkomt qua ruimte en aantal kinderen. De ouders/begeleiders mogen mee naar de lokalen waarbij ze actief meedoen in het programma. De kinderen kunnen vooraf op internet info zoeken over: de accordeon, de dwarsfluit, koperblaasinstrumenten, slagwerk en viool. In de prezi staat een lied. Studeer dit in met de kinderen.

Info voor de ouders

De begeleiders/ouders/leerkrachten kunnen actief met het programma mee doen. De begeleiders verdelen zich over de verschillende groepen kinderen.

Doelgroep
Groep 5
Groep 6
Duur
1,5 uur
Maximaal groepsgrootte
50 kinderen
Opmerkingen
De kinderen gaan in groepjes van max 10 kinderen naar een workshop. De begeleiders/ouders/leerkrachten doen actief met het programma mee.