Middeleeuwen

Placeholder

Verdwenen wereld van vetes en vagevuur

Ontdek Tota Frisia in de late Middeleeuwen (1067-1567)

Van 10 september 2022 t/m 8 januari 2023 ben je van harte welkom om de bijzondere tijd en samenleving van Tota Frisia te ontdekken. In de periode van 1067 tot 1567 slaagde niemand erin de baas te worden van het toenmalige Friesland dat zich uitstrekte van de Zuiderzee tot aan Ostfriesland. De tijd van de Friese Vrijheid. Hoe was die vrijheid eigenlijk? De wereld was keihard, door strijd en ziektes, maar ook de tijd van het bouwen van kloosters, kerken, steden, dijken en terpen en de opkomst van handel en ambacht. Verhalen, geschriften en bijzondere archeologische vondsten brengen de geschiedenis tot leven. Leerlingen kijken met nieuwe blik naar hun eigen omgeving en ontdekken wat voor bijzondere bodemschatten er gevonden zijn.

Info voor de leerkracht

Vanaf de zomervakantie staat hier informatie om het bezoek voor te bereiden. 

Doelgroep
Groep 5
Groep 6
Duur
75 minuten
Maximaal groepsgrootte
30