Lytse Eeltsje Halbertsma

Placeholder

Binnen - en buitenroute in museum Hert fan Fryslân en in het dorp Grou

Lytse Eeltsje Halbertsma 

De leerlingen gaan op stap met het freonenboek en de nieuwsbrief van Lytse Eeltsje die leefde van 1797-1858 in Grou. In het museum worden opdrachten uitgevoerd die te maken hebben met het leven in die tijd met activiteiten die kinderen van nu niet meer kennen.  De leerlingen maken een wandeling door het dorp Grou waar ze een route volgen met opdrachten langs de dorpsstraat, langs de kerk en huizen die belangrijk waren voor Lytse Eeltsje en zijn broers. Het programma kan worden voorbereid door middel van een lesbrief die via email wordt toegezonden. Op deze wijze leren kinderen zich te verplaatsen in de tijd van meer dan 200 jaar geleden !Het programma wordt aangeboden voor de groepen 5, 6, 7 en 8 van de scholen in de dorpen Grou, Jirnsum, Reduzum, Wytgaard, Wirdum, Warten en Wergea. 

Meer informatie:  Janneke Wegman tel. 06-15902895  of via mail janneke.wegman@upcmail.nl  

Info voor de leerkracht

De lesbrief wordt per mail toegestuurd. De school zorgt voor voldoende begeleiding bij voorkeur minimaal een leerkracht en een extra begeleider. Het museum zorgt voor begeleiding via vrijwilligers. 

Info voor de ouders

Ouders zijn van harte welkom als begeleiding van de groepen. 

Doelgroep
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Duur
2 uur
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
Het programma wordt aangeboden vanaf half september t/m november 2020 in de ochtend. Starttijd in overleg. De groepen worden opgesplitst in een binnen- en een buitengroep die vervolgens rouleren.