123ZING

Placeholder

brengt muziek in de klas!

123ZING helpt leerkrachten met praktische en energieke trainingen over de zangdrempel heen waardoor binnen het team een breed draagvlak voor muziek ontstaat. Via een laagdrempelige muzikale digitale leeromgeving kunnen alle leerkrachten direct aan de slag om een doorgaande leerlijn muziek te realiseren binnen de school!

 

Voor scholen gestart in 2017-2018 of in de jaren ervoor is een gedeeltelijke declaratie bij Kunstkade mogelijk.

Scholen die (aansluitend de proeflicentie i.h.k.v. Circus Adje) willen starten met 123ZING kunnen een aanvraag indienen. 

 

Kunstkade biedt een opstartworkshop (1 uur) of APK-workshop (1,5 uur) op school, aan het hele team. Op scholen die starten met 123ZING, komt na de opstartworkshop een zangcoach zingen in alle klassen. Advies over aanschaf en gebruik van schoolinstrumenten wordt op verzoek gegeven.

Het eerste jaar betaalt Kunstkade de opstartworkshop, de abonnementskosten én de zangcoachlessen. Het tweede jaar betaalt Kunstkade de APK-workshop en 1/3 van de abonnementskosten. De school betaalt deze eerst volledig zelf en kan declareren bij Kunstkade. Dit door de factuur met de naam én het rekeningnummer van de school naar Heleen van den Broek te mailen.Na het tweede jaar betaalt Kunstkade alleen nog de APK-workshop en zijn alle verdere kosten voor de school.

 

Info voor de leerkracht

123ZING kan ook rechtstreeks benaderd worden met verzoeken. LET OP: het is een meerjarig programma, omdat de ervaring leert dat het tijd vraagt om muziekonderwijs te implementeren in de hele school. Bij deelname verplicht de school zich om in schooljaar 2019-2020 zelf een deel van het schoolabonnement te betalen. Op het keuzeformulier kunt u aangeven dat u belangstelling heeft voor dit project. Uw aanvraag is pas compleet als ook het opgaveformulier (tevens te beschouwen als overeenkomst) uitgeprint, ingevuld en ondertekend bij Kunstkade is ingeleverd. Dat kan via de cultuurcoach van de school of (gescand) naar de coördinator muziek mail: heleen.vandenbroek@kunstkade.nl

Info voor de ouders

123ZING biedt de mogelijkheid om aparte pagina's aan te maken waar kinderen thuis op kunnen inloggen om liedjes te zingen. Ideaal voor schoolkoren, en musical repetities. Er zijn complete meespeel arrangementen beschikbaar voor allerlei instrumenten. Vraag ernaar bij uw kind of op school! Of biedt aan de pagina te onderhouden samen met de leerkracht!

Doelgroep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Duur
nvt
Maximaal groepsgrootte
nvt
Opmerkingen
Vanuit 123ZING wordt geadviseerd om op iedere school kartrekkers aan te stellen, die in het eerste jaar een certificaat kunnen halen. Wij kiezen ervoor om het hele team een opstart- en daarna een jaarlijkse APK-workshop aan te bieden. Vandaar dat anders dan in de afgelopen jaren Kunstkade geen certificaatdagen en opfrisdagen in Leeuwarden organiseert en vergoedt. Bij voldoende belangstelling kan dat echter wel! Geef dit tijdig (vóór 1 oktober 2018) door aan Heleen van den Broek, coördinator muziek. Mail: heleen.vandenbroek@kunstkade.nl