TOP TOI TOI TOI

Placeholder

Talent Ontwikkel Programma voor leraren

Vanuit niets een voorstelling maken!

Vanuit niets een voorstelling maken, is dat mogelijk? Ja! En daar heeft Kunstkade een format voor ontwikkeld. Hierbij werk je vanuit de ideeën van de leerlingen naar een zelfbedachte voorstelling toe.

Je doorloopt 10 fases en je bent er ongeveer 8 weken mee bezig. Denk bijvoorbeeld aan de fase van “inspiratie”, “aanscherpen” of “generale repetitie”. Bij elke fase staat helder beschreven wat er van jou en de leerlingen verwacht wordt. En de wie, wanneer en hoe lang staat per fase aangegeven. Verder staan er in het format algemene tips, tricks en reminders om door te nemen. Als afsluiter bevat het format een woordenlijst, waarin theater termen op alfabetische volgorde worden toegelicht. Op een mooie voorstelling: Toi Toi Toi!

Info voor de leerkracht

Meer info: claudia.baburek@kunstkade.nl

Doelgroep
Groep 7
Groep 8
Voor het team
Maximaal groepsgrootte
Het team