Project Stins

Placeholder

Hoe leefde men vroeger in en rond een State of Stins? Op school kan hier al aandacht aan worden besteed door middel van een gratis te downloaden lesprogramma:

www.erfgoed-onderwijs.frl/lesprogrammas/stins/. Bij het bezoek aan Dekema State krijgen kinderen vragen en doe opdrachten voor buiten. Binnen mogen ze rondkijken en vragen stellen.

Info voor de leerkracht

De kinderen in de jongste groepen mogen met begeleiders naar binnen. De begeleiders gaan ook met hun groepje het museum rond. Meestal beginnen we bij de parkeerplaats. We gaan met hen door de tuin naar de State. Na een inleiding wordt het uitgekozen programma vervolgt.

Doelgroep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Duur
1 à 1,5 uur
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
Dekema State is in de maanden december en januari gesloten.