1435, we bouwen onze stad

Placeholder

Praamvaren

1435, Leeuwarden krijgt stadsrechten. Leeuwarden bestond uit meerdere buurtschappen. Samen moeten ze een nieuwe stad vormgeven.

In 1435 krijgt Leeuwarden stadsrechten. Daarvoor waren er drie zelfstandige parochies: de terp Oldehove, de terpen Nijehove/Minnema en het buurtschap Hoek. De bestuurders van deze parochies sluiten in 1435 een verbond. 

Deze historische gebeurtenis is de aanleiding voor een spannende rondvaart onder leiding van de Heer van Cammingha, gespeeld door JD van Ravesteijn. De leerlingen worden op de praam verdeeld in drie groepjes, die elk een parochie vertegenwoordigen. Samen moeten ze de nieuwe stad vormgeven. Al varend door de grachten worden vragen gesteld en opdrachten gegeven die moeten helpen een goede stad te maken. Aan het eind sluiten ze een verbond, dat met een oorkonde wordt bezegeld. De oorkonde mag mee naar school.

 

 

Info voor de leerkracht

Jan-Dirk van Ravesteijn, theatermaker, speelt de edelman Heer van Cammingha. Spelenderwijs neemt hij de kinderen mee naar het verleden. De drie terpen waarop Leeuwarden is ontstaan en het water van de grachten spelen hierbij een belangrijke rol. Speels en leerzaam. Via aardrijkskunde de geschiedenis leren begrijpen, historische geografie. Ze leren de vormen van de stad herkennen in historisch perspectief. Ze leren een link te leggen tussen conflicterende belangen van toen en nu, en leren de waarde kennen van samenwerking en compromissen. Leren onderhandelen om samen het beste resultaat te bereiken.

Info voor de ouders

De rondvaart door de grachten van Leeuwarden wordt gedaan met de pramen van de Stichting Leeuwarden. Deze pramen zijn begin 2022 nogmaals gecertificeerd. Wij varen elektrisch waardoor er geen dampen vrijkomen waarvan kinderen last kunnen krijgen.

Indien gewenst zijn er reddingsvesten aan boord.

Doelgroep
Groep 7
Groep 8
Duur
1,5 uur
Maximaal groepsgrootte
30
Opmerkingen
Na de succesvolle praamtour met Clemens Brenninkmeijer, krijgt Stichting Praamvaren Leeuwarden nu een edelman uit de Middeleeuwen aan boord, de Heer van Cammingha. De rondvaart door de grachten van Leeuwarden legt de nadruk op het ontstaan van de stad vanaf de tijd van terpen tot de stichting van de stad in 1435, met een vergelijking tot de stad van nu. De geschiedenis wordt in beeld gebracht met maquette, kaarten en zoekopdrachten. Belangrijk is het zelf doen. De leerlingen stichten zelf de stad en sluiten daartoe een verbond.