123ZING

Placeholder

Zingend naar meer muziek!

Kunstkade heeft een aantrekkelijk startaanbod; een workshop voor het hele team (1 uur) en daarna inspiratielessen van een zangcoach in alle groepen. Het 1e jaar wordt volledig vergoed. Het 2e jaar is een gedeeltelijke declaratie mogelijk van de abonnementskosten en in het 3e jaar vergoeden we alleen de scholingen. 

Er is een complete digitale leerlijn voor alle groepen, inclusief de peuters. 

Het is mogelijk een proeflicentie aan te vragen. 

Voor de scholen die al een abonnement hebben vergoeden we jaarlijks één APK teamworkshop óf een workshop ‘digitaal muziek maken’ (voor teamleden bb) óf een individuele kartrekkertraining (max. 2) per jaar. TIP: neem dit op in de planning en regel dit NU via www.123zing.nl

Heb je als school belangstelling, of een andere muziekvraag, neem dan contact op met Heleen v.d. Broek, coördinator muziek, muziek@kunstkade.nl

 

Info voor de leerkracht

Gebruik 123ZING rond de thema's in je klas, volg de leerlijnen en deel muziekborden met collega's. Haal meer uit 123ZING door de methode in te zetten bij vieringen en andere vakken. Veel plezier!

Info voor de ouders

Gebruikt de school van uw kind 123ZING, vraag dan eens naar een inlogcode om ook thuis te zingen. 

Doelgroep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Duur
n.v.t.
Maximaal groepsgrootte
Afhankelijk van de aanvraag
Opmerkingen
Voor maximaal 5 scholen