Kunstmenu Plus (Nieuw)

Kunstmenu Plus NIEUW!                                                               

Het Kunstmenu Plus is een menu waarin de school, naast een vast programma, zelf een keuze mag maken uit een cultureel aanbod. Het wordt gefinancierd door de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Bij het Kunstmenu Plus gaat het om wat de school ZELF wil. Wat past bij onze visie, bij de projectweek, bij een bepaald thema? Welke groep doet nog niet zo veel? Wat past bij een ander vak, bijvoorbeeld taal of rekenen?

Je kiest voor twee groepen binnen je school een activiteit. Kies je voor groep 8 en zijn er twee groepen 8 dan mogen beide groepen aan deze activiteit deelnemen.

Nieuw in het Kunstmenu Plus is de vrije keuze. Deze bestaat uit cultureel aanbod dat niet in dit boekje is opgenomen. Zelf kiezen voor iets wat de school altijd al wilde!

Optie 1: de school kiest twee keer een activiteit uit het vaste Kunstmenu Plus aanbod (er verandert niets)

Optie 2: de school kiest 1 mogelijkheid uit Kunstmenu Plus aanbod en 1 vrije keuze.

(twee keer een vrije keuze is dus niet mogelijk).

 

Spelregels voor de vrije keuze:

De activiteit bestaat uit een educatief, cultureel aanbod.

De school motiveert waarom ze deze activiteit voor hun groepen willen. Welke meerwaarde heeft deze activiteit voor je leerlingen? Kunstkade kijkt vervolgens naar kwaliteit, financiering en haalbaarheid.

De activiteit mag een dagdeel duren.

De nadruk van de activiteit ligt op ‘doen’ en verdieping.

De verantwoordelijkheid voor het indienen van de vrije keuze ligt bij de school: maar je mag dus het hele jaar kiezen, ook bijvoorbeeld nog in januari 2019 voor een activiteit in mei 2019.

Stappenplan:

De school geeft minimaal een maand van te voren de gemotiveerde keuze door aan haar eigen cultuurcoach.

Als de keuze gehonoreerd wordt, laat de cultuurcoach dit weten aan de school en brengt de betreffende leerkracht in contact met de contactpersoon van de activiteit, of de school regelt het zelf.

Tip 1: betrek je groep bij het maken van de vrije keuze.

Tip 2: inspiratie nodig? Kijk op www.kunstkade.nl of op www.schoolkade.nl bij ‘overig aanbod’.

 

OVERZICHT KUNSTMENU PLUS                              

Beeldend

Groep 1 t/m 8: Floris Verster Atelier

Groep 1 t/m 8: Kunstkamer 10

Groep 3 t/m 8: Grafisch Atelier Friesland

Groep 5 t/m 8: Fries Museum

Erfgoed

Groep 1 t/m 8: Dekemastate

Groep 5 t/m 8: Uniastate

Groep 7 en 8: Praamvaren/Grutterswinkel

Groep 7 en 8: Aed Levwerd

Media

Groep 1 t/m 8: Media Art Festival

Groep 5 t/m 8: Fotofabryk

Groep 6 t/m 8: Sounddesing Future Talent

Multidisciplinair

Groep 1 t/m 8: Drie workshops op 1 dag

Groep 5 t/m 8: Zee van Terpen en Wierden

Muziek

Groep 5 t/m 8: Klasse!KOOR

Taal

Groep 1 t/m 8: Afûk/ Lân fan Taal

Theater

Groep 7 en 8: Tryater