Vervoersregeling

Vervoersregeling KUNSTMENU 2023-2024 is op dit moment nog niet bekend!

 

Vervoersregeling KUNSTMENU 2022-2023

 

Voor de KUNSTMENU-activiteiten* geldt een vervoersregeling

voor de volgende scholen en groepen:

 

·      IKC Alexia : groep 1 – 4

·      OBS de Pionier: groep 1 – 4

·      IKC Teresa: groep 1 - 4 

·      CBS Klaverblad: groep 1 – 4

·      Wynwizer: groep 1 -4

·      Professor Wassenberghskoalle: groep 1 – 4 

 

·      RK bs St. Radboud: groep 1 – 8

·      Obs It Tredde Sté: groep 1 – 8

·      IBS De Twamester: groep 1 – 8

·      OBS De Finne: groep 1 – 8

·      KC Wytgaard: groep 1 – 8

·      OBS De Trije Doarpen: groep 1 – 8

·      OBS De Twa Fisken: groep 1 - 8

·      CBS Nijdjip: groep 1 – 8

·      Doarpsskoalle Wurdum: groep 1 – 8

 

·      Arjen Roelofsskoalle: groep 1 – 8

·      De Jint: groep 1 – 8

·      De Sprankel: groep 1 – 8

·      De Twilling: groep 1 – 8

·      De Swirrel: groep 1 – 8

 

·      It Pertoer: groep 1 – 8

·      Gielguorde: groep 1 – 8

·      Greidefûgel: groep 1 – 8

 

*De vervoersregeling is niet van toepassing op het KunstmenuPLUS en het Techniekmenu.

*De vervoersregeling is niet van toepassing, wanneer een school een andere school bezoekt i.v.m. het bijwonen van een activiteit. 

 

In het rooster op Schoolkade ziet u achter de activiteit aangegeven of vervoer voor die betreffende activiteit van toepassing is. 

 

Belangrijk:

 

Kunstkade regelt het vervoer met het vervoersbedrijf, maar school is zelf verantwoordelijk voor het goede verloop van de rit. Check daarom regelmatig het rooster op Schoolkade voor de juiste tijden en het juiste aantal leerlingen. Zijn er wijzigingen, laat dit dan tijdig aan de vervoersmaatschappij weten. Telefoonnummer Birwa Tours: 0511 424 135