123ZING - Zingend naar meer muziek!

Een complete digitale muziekmethode, nu ook voor peuters!

Met de 123ZING muziekmethode en inspirerende trainingen zet je muziek weer op de kaart! Voor groep 1 t/m 8, voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen thuis.

Voor scholen die nog geen 123ZING abonnement hebben; de 123ZING Muziekmethode is een digitale, flexibele en laagdrempelige manier van lesgeven in muziek voor de hele school , voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen thuis! Leren over muziek door te doen! Alle domeinen komen aan de orde, dus óók muziek maken. Zingen is de basis van het muziekonderwijs. De methode 123ZING ondersteunt de leerkracht om weer (meer) te gaan zingen in de klas. Er zijn inmiddels heel veel scholen in Leeuwarden die 123ZING gebruiken.

De start is een opstartworkshop van 1 uur voor het hele team. Daarna volgen inspiratielessen van een zangcoach in alle groepen.  De “kartrekker” volgt een extra training. Het eerste jaar wordt volledig vergoed. Het tweede jaar is een gedeeltelijke declaratie mogelijk van de abonnementskosten en in het derde jaar vergoeden we alleen nog de scholingen. Check www.schoolkade.nl voor de werkwijze en voorwaarden. Er is een complete, digitale leerlijn voor alle groepen, inclusief de peuters. Bij twijfel is het mogelijk eerst een proeflicentie aan te vragen. Kijk op www.123zing.nl.

Voor de scholen die al een abonnement hebben vergoeden we één APKworkshop (voor het hele team) òf een workshop ‘digitaal muziek maken’ (voor teamleden bovenbouw) òf een individuele kartrekker training (max. 2) per jaar. TIP: neem dit op in de jaarplanning en regel dit NU via www.123zing.nl of mail naar info@123zing.nl. Dit is géén speciaal KunstmenuPLUSaanbod, maar slechts een reminder!

Heb je als school een speciale muziekvraag, neem dan contact op met Heleen van den Broek, coördinator muziek. Heleen.vandenbroek@kunstkade.nl