Contactgegevens Culturele Instellingen en aanbieders

Contactgegevens Culturele instellingen en aanbieders 2018-2019

KUNSTMENU

dbieb:

Yke de Jong y.dejong@dbieb.nl 

058-234 77 77

Fries Museum:

Mariska de Boer m.deboer@friesmuseum.nl

058 294 89 66 

Keramiekmuseum/verzetsmuseum:

Mariska de Boer m.deboer@friesmuseum.nl 

058-294 89 60 

Historisch Centrum Leeuwarden:

Yteke van der Vegt yteke.vandervegt@leeuwarden.nl 

058-233 23 50

Natuurmuseum Fryslân:

Ingeborg Meutgeert imeutgeert@natuurmuseumfryslan.nl 

058-233 22 44

Neushoorn/Dancebattle:

Jenny Nijkamp jenny.nijkamp@kunstkade.nl 

06 1300 8848

Noord Nederlands Orkest:

Gertrude Kokke g.kokke@nno.nu

050-3695811

Stadsschouwburg De Harmonie:

Lauren van der Leest l.vanderleest@harmonie.nl

058-233 02 13

Notenvloot

Wietske Zoethout 

wzoethout@gmail.com

06 40172722

Tresoar:

Binne Reitsma b.reitsma@tresoar.nl 

058-789 07 89

Tryater:

Sytse Jansma s.jansma@tryater.nl 

058-288 23 35

Tryater:

Jannie van der Veen j.vdveen@tryater.nl 

06-27353721

Notenvloot:

Wietske Zoethout wzoethout@gmail.com 

058-2133688 / 06-40172722

Film in Friesland /Noordelijk Film Festival:

Fredau Buwalda f.buwalda@filminfriesland.nl 

058-205 03 00

 

KUNSTMENUPLUS

Adje:

Sabine de Jong sabine.dejong@kunstkade.nl

06-13008850

Floris Verster Atelier/Leeuwarden in beelden:

Reina Visser info@reinavisser.nl

06-27275699

Grafisch Atelier: Friesland Dik Hageman info@grafischatelierfriesland.nl 

058-2153110

Kunstkamer 10:

Jikke van der Zee jikkezee@gmail.com 

058-2574657

Dancebattle:

Jenny Nijkamp jenny.nijkamp@kunstkade.nl

06-13008848

De magie van Theater/Op het podium in de Harmonie:

Onno Spreij onno.spreij@kunstkade.nl

06-13008851

Media Art Festival: Adrea Moëller andrealeeuwarden@gmail.com; mediaartfriesland@gmail.com 

06-51032737

Uniastate Bears: 

Greet Kamstra greetkamstra@kpnplanet.nl

058-251 92 63/ 06-42272073

Praamvaren/Grutterswinkel: 

Jan Seinstra/Henk Ponjee j.seinstra9@upcmail.nl; hponjee@gmail.com

06-55918550/ 06-44032806

Dekemastate:

Jacomine Hoogendam  info@dekemastate.nl 

058- 2570020

123Zing/Pop in de school:

Heleen van den Broek heleen.vandenbroek@kunstkade.nl 

06-57872570

Fotopodium:

Ana Paunovik/Berber Nicolai ana.paunovik@kunstkade.nl berber.nicolai@kunstkade.nl

06-11068857/ 06-13008854

Filmen met leerlingen

Ana Paunovik ana.paunovik@kunstkade.nl

06-11068857

Look@me

Jenny Nijkamp jenny.nijkamp@kunstkade.nl

06 1300 8848

Rijksmuseum

Claudia Baburek claudia.baburek@kunstkade.nl

058-289 53 65