Beleid Kunst- en cultuureducatie - een Toolkit

Een toolkit om op een speelse manier een beleidsplan Kunst & Cultuur te ontwikkelen.

Kunstkade heeft een spel bedacht met verschillende werkvormen om als team te komen tot een beleidsplan Kunst en Cultuur:
We planten zaadjes, bewonderen de bloemen, hengelen naar meningen en overtuigingen, leggen de vinger op dát wat écht belangrijk is en we noteren: dit gaan we doen! De toolkit is in 2018 – 2019 ontwikkeld in samenwerking met pilotscholen en een klankbordgroep.

Een bloemenweide wordt ingekleurd, de visie wordt gevist en we hakken bomen om en planten een bos. Dit zijn enkele activiteiten die in de toolkit beschreven staan. Met behulp van een digitaal formulier wordt het beleidsplan ingevuld. Sommige activiteiten vinden plaats met het hele team, andere worden uitgewerkt in een kleiner verband: icc’er, directeur, cultuurcoach, aangevuld met bouwcoördinatoren. 

Download het formulier hier.

Download een voorbeeld van een ingevuld formulier hier.

“Ik heb nog nooit op zo’n simpele en leuke manier aan visie-ontwikkeling gedaan.” - een leerkracht

En dat vinden we belangrijk: Kunst en Cultuur is mooi en praten over visie kan en mag ‘leuk’ zijn. Onder begeleiding van de cultuurcoach, kan een school kiezen voor dit traject. Vraag ernaar!

Het traject bestaat uit:

- intake-gesprek met directie / icc'er en cultuurcoach;
- minimaal 2 teambijeenkomsten à 1 uur;
- minimaal 2 bijeenkomsten à 1 uur in kleiner verband.

De sessies vinden plaats op de eigen school.

Kijk hieronder voor meer informatie: