Friese basisscholen 16 Intern Cultuurcoördinatoren rijker

16 leerkrachten die lesgeven op basisscholen in Friesland hebben donderdag 20 mei hun certificaat Interne Cultuurcoördinator gekregen. Ze maakten tijdens hun opleiding tot ICC-er een cultuurbeleidsplan voor hun school, met een doordachte visie, doelstellingen en jaarplanning. Zo krijgt cultuuronderwijs meer kwaliteit en een vaste plek in het onderwijsprogramma.

Deze juffen en meester zijn nu de spil voor goed cultuuronderwijs op de school waar ze werken. De cultuurcoordinatoren maken iedereen in en om de school enthousiast voor cultuur en creativiteit in de klas. Ze zorgen onder meer voor een doorgaande leerlijn, draagvlak in het team, het in kaart brengen van de culturele omgeving van de school en de financiën op het gebied van cultuuronderwijs.

 De leerkrachten volgden de door het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst-gecertificeerde cursus, die in Friesland gegeven wordt namens Kunstkade, Akte2, PABO NHL-Stenden en Keunstwurk. Landelijk zijn er al zo’n 10.000 ICC-ers opgeleid. Dit jaar werd de cursus bijna volledig online gegeven. Ook de diplomering was online. Volgend schooljaar wordt de cursus weer gegeven.

 Foto: Kultuerfilter

Meer informatie: klik hier.