Onderzoek naar Filmeducatie in het PO in Gemeente Leeuwarden

Voor haar master opleiding Kunsteducatie is een van onze coaches aan het onderzoeken wat de stand van zaken is omtrent de filmeducatie in het PO. Begin februari wordt er een enquête verstuurt aan alle scholen in Gemeente Leeuwarden.

De conclusies van het onderzoek zullen een beeld geven van de filmeducatie in de basisscholen, wat een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van gerichte programma`s, tools, deskundigheidsbevordering en advies ter bevordering van de filmeducatie in het PO. Mocht u vragen hebben over de enquête of het onderzoek, neem dan contact op met; Ana Paunovik via ana.paunovik@kunstkade.nl.