Kunstmenu

Kunstmenu is een cultuur-educatief programma voor het onderwijs in de gemeente Leeuwarden, samengesteld door de culturele instellingen in samenwerking met Kunstkade.

Techniekmenu

Het Techniekmenu, dat voldoet aan de 21ste eeuwse vaardigheden, speelt in op het Techniekpact en brengt wetenschap- en techniekonderwijs op basisscholen.