DNALWD2018

Een beeld van ons allemaal!

DNALWD2018 is het community-art project van Hein de Graaf en Joop Zwart, bedacht en uitgevoerd in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. DNALWD2018 geeft alle Leeuwarders een eigen podium waar zij hun verhaal kunnen vertellen. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn verhaal in een eigen DNA-buisje te doen. Dat kan van alles zijn, als het maar iets persoonlijk is. Een haarlok, een gedichtje, een takje uit de Prinsentuin? bedenk het maar. Met al die buisjes wordt een kunstwerk gemaakt. Het kunstwerk staat in 2018 in de hal van het Leeuwarder Stadskantoor.

Via een smartphone app kunnen de verhalen van alle inwoners in het kunstwerk worden teruggevonden. Ook kunnen de verhalen beluisterd en bekeken worden.  Voor de realisatie van dit project is een stichting opgericht: stichting Zeezicht. Doelstelling van de stichting is het initiëren van projecten die de verbinding leggen tussen kunst en de samenleving. DNALWD2018 is een coproductie van stichting Zeezicht en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het project wordt binnen het provinciale CH?18 project Lân fan Taal uitgevoerd. De projectorganisatie van DNALWD2018 zoekt altijd de verbinding en bij voorkeur in de regio. Verbindingen omdat twee altijd meer kunnen dan één. En verbinding de basis is voor een sterke en sociale community. DNALWD2018 is een project voor iedereen en van iedereen. DNALWD2018 is een beeld van ons allemaal!

Wat de leerkracht moet weten voor het bezoek
Het DNALWD2018 kan naar eigen inzicht; groot/klein worden ingezet. Het project wordt binnen lestijd in drie fases, met eventuele inzet van de cultuurcoach, uitgevoerd. Via de digitale toolkit is lesmateriaal beschikbaar om het project vorm te geven. In grote lijnen is de opbouw als volgt: 1. Introductie: het project wordt geïntroduceerd en de leerlingen krijgen een envelop mee naar huis die naar eigen inzicht gevuld wordt met materiaal voor het reageerbuisje. 2. Verwerking: leerlingen gaan aan de slag met het reageerbuisje en schrijven hierbij hun verhaal en digitaliseren dit verhaal op de DNA website. 3. Presenteren: de leerlingen presenteren de buisjes aan elkaar. Leerkrachten vullen per groep een digitaal registratieformulier in, gekoppeld aan het e-mailadres van de leerkracht, met de codes van de buisjes en de namen van de kinderen.

Doen

Na de introductie gaan de kinderen hun bijdrage aan het kunstwerk leveren. En dat kan op allerlei manieren. Ze vullen hun reageerbuisje en schrijven hun verhaal.

Denken

Kinderen denken na over wat hen maakt tot wie ze zijn. Daarnaast worden kinderen uitgenodigd na te denken hoe wij met elkaar een geheel vormen (inwoners van een stad), dat het belangrijk is dat iedereen daarin een plek heeft en op welke manieren wij met elkaar verbonden zijn.

Beleven

De kracht van verzamelen, samenwerken en creëren. Ervaren dat je deel uitmaakt van een groter geheel.

Zien

Wanneer het kunstwerk wordt onthuld is het eigen reageerbuisje terug te vinden in het kunstwerk.

Horen

Leerlingen luisteren naar elkaars verhalen.