BREIEN gastles 1

Ter voorbereiding op het bezoek aan de tentoonstelling BREIEN! in het Fries Museum, krijgen de leerlingen drie keer een gastles breien op school, studenten van de opleiding D?Drive van het Friesland College helpen in de klas. Daarnaast is een introductiefilmpje over breien beschikbaar, instructiefilmpjes en een werkblad.

In het kader van het kunstmenu gaat u met uw klas dit schooljaar naar de tentoonstelling BREIEN! in het Fries Museum. Daar komt de lappion die ze gezamenlijk maken ook te hangen!

Ter voorbereiding op het project is het handig om het introductiefilmpje te bekijken in de klas (duur: 4 ½ minuut). Kinderen komen op een toegankelijke manier alvast in aanraking met de geschiedenis van breien en zelfs met breien met plastic!
 

Lappions
Tijdens de gastlessen werkt u met hulp van de studenten toe naar het maken van een ?lappion?: alle kinderen breien een lapje, groot of klein, lang of breed, dik of dun, dat maakt niet uit. Alle lapjes samen vormen een lap. Deze wordt in het museum om een speciale kap bevestigd en dan is het een lappion. Voordat uw klas het museum bezoekt, zorgen we dat uw klasselappion hangt. Alle stappen per les staan op het WERKBLAD LAPPION bij de downloads.

Alle groepen 5 en 6 van het kunstmenu maken zo?n lappion en al deze klasselappions worden tot en met de voorjaarsvakantie van 2016 in hal van het museum gepresenteerd, voor de glazen wand, dus altijd zichtbaar, ook vanaf het Wilhelminaplein! 

Handen in de klas
Misschien wilt u meer ondersteuning in de klas. Kinderen weten vaak wel of hun (groot)ouders, buren of tantes kunnen breien. Tijdens proeflessen hebben we gemerkt dat de kennis die bij oudere breiers is veel indruk maakt op de kinderen. Het delen van die kennis, vaardigheden én gezelligheid maakt deze uurtjes tot een bijzondere ervaring! Daarom vindt u in de bijlage ook een voorstel voor in uw nieuwsbrief met een oproep voor extra handen in de klas. Ook is een briefje gemaakt dat u geprint mee kunt geven aan de kinderen.

Materialen
Wij vragen u voorafgaand aan de eerste gastles voldoende breinaalden (nr. 4 t/m 6 zijn geschikt) en garen te verzamelen, zodat alle kinderen aan de slag kunnen. In het voorstel voor de nieuwsbrief is een oproep voor het inbrengen van materialen opgenomen. Komt u materiaal tekort, neem dan tijdig contact op met uw cultuurcoach. 
Start in de week van 26 oktober uw eerste gastles en mist u nog breinaalden en garen, mail dan uiterlijk 14 oktober 17.00 uur aan i.hekman@friesmuseum.nl hoeveel paar u tekort komt. Wij bezorgen u extra naalden en/of garen.
Start in de week van 2 november de gastles, mail dan uiterlijk 28 oktober. Start u in de week van 9 november, mail dan uiterlijk 4 november.

Afronding
Tijdens de laatste les wordt misschien al een begin gemaakt met het aaneen maken van de lapjes. Voorafgaand aan de laatste les ontvangt u een tasje om alle lapjes in te verzamelen. Lees bij de downloads meer over de afronding in de 'lappiontas-brief voor leerkrachten'. 

Wat de leerkracht moet weten voor het bezoek
Voor de D?Drive-studenten zijn deze gastlessen een stage. In deze stage gaat het om kennismaken met de doelgroep en het ervaring opdoen in het overdragen van een techniek. In deze stage werken de studenten in een drie- of viertal.  Ze komen elke week 60 minuten met de klas werken. We willen u vragen duidelijk een trekkersrol te houden, naast de studenten. Zij zijn extra handen in de klas, geen leerkracht. Het is fijn als u de studenten na afloop feedback kunt geven over hoe ze inspelen op de leerlingen. Dit mag mondeling of schriftelijk. 

Doen

Je handen en je hersenen werken flink samen om te kunnen breien! Ze kunnen niet zonder elkaar...

Denken

Wat weet je al veel van breien? Is er veel gebreids om je heen te vinden? Hoe zou je kleding eruit zien als breien niet was ontdekt?

Beleven

Samen met je klas een prachtige LAPPION maken en de daarna in het Fries Museum bekijken, en nog veel meer bijzondere breisels, dat is een hele belevenis!

Zien

In een kort filmpje zie en hoor je over de geschiedenis van breien en over kunstige en milieubewuste breiers van nu!

Horen

Tik-tik-tik-tikketikketik!