De Notenvloot en Prijsuitreiking

De Notenvloot en Prijsuitreiking

Op vrijdag 19 maart om 9.30 uur is de uitreiking van de prijs door de Notenvloot op de school van de winnaar.

Project Rube Goldberg Machine

Project Rube Goldberg Machine

Een project dat ook volgend schooljaar al speelt is: bedenk de Rube Goldberg Machine voor LWD2018! Dit is een co-productie van kunstenaar Marten Winters & FryskLab, voor groep 5-8

Project DNA van Leeuwarden

Project DNA van Leeuwarden

Beeldend kunstenaars Hein de Graaf en Joop Zwart zijn de bedenkers van het project 'Het DNA van Leeuwarden: een beeld van ons allemaal'. In de aanloop naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 worden Leeuwarders uitgenodigd om hun verhaal te vertellen: 'wie ben je en wat is jouw geschiedenis'.

Alle kinderen en jongeren doen mee tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018

Alle kinderen en jongeren doen mee tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018

Culturele Hoofdstad gaat samenwerken met Keunstwurk en Kunstkade. Educatie is een belangrijk onderdeel van alle Events, activiteiten en projecten van Lwd-Frl 2018. Alle kinderen en jongeren in Friesland moeten mee kunnen doen aan deze activiteiten en projecten. Keunstwurk en Kunstkade gaan intensief samenwerken met de organisatie van de Culturele Hoofdstad. Beide organisaties zijn erg actief op het gebied van cultuureducatie en hebben veel contacten met het basis- en voortgezet onderwijs. Keunstwurk doet dit voor de provincie, Kunstkade voor Leeuwarden.