Wat is schoolkade?

Schoolkade is een website die onderdeel uitmaakt van de coöperatie Kunstkade.

U vindt hier informatie over het cultuur-educatief aanbod voor het Leeuwarder basisonderwijs dat Kunstkade i.s.m. de culturele instellingen heeft samengesteld.  

In 2015/2016 bestaat dit cultuurprogramma uit drie onderdelen:

  • Kunstmenu: voor elke leerling twee activiteiten per jaar
  • Kunstmenu Plus: Hier mag de school twee activiteiten uit kiezen voor twee specifieke groepen.
  • Extra aanbod: Dit is aanbod waarvoor de school zich kan opgeven.

Wil een school meer, dan is er ook ?overig aanbod?.


De gemeente wil cultuureducatie bereikbaar maken voor elk kind op de basisscholen in Leeuwarden. Kunstkade draagt hieraan bij door het stimuleren, coördineren en regisseren van de cultuureducatie. Het doel is alle kinderen in Leeuwarden in staat stellen hun talent te ontdekken en ondersteunend te zijn aan het versterken van de leerprestaties.

Bij Kunstkade zijn 11 cultuurcoaches in dienst, werkzaam op de basisscholen. Alle 9400 basisschoolkinderen in de gemeente Leeuwarden krijgen daarmee structureel lessen in kunst en cultuur.

 

Er is een kunst-en cultuurportfolio beschikbaar voor ieder kind, zowel digitaal als in de vorm van een map. Hierin kan het kind alles wat het op school leert en beleeft op het gebied van kunst en cultuur vastleggen.

Meer informatie:   dieneke.zwiers@kunstkade.nl